fbpx

Tìm kiếm thông tin khóa học, du học tại đây

Trung Tâm Ngoại Ngữ & Du Học Thiên Tú   Hotline:  094 114 1818     Email: tta.admin@thientucorp.com

Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Khi Học Ngoại Ngữ

Hãy tự tạo động lực học ngoại ngữ cho bản thân qua 12 câu châm ngôn này bạn nhé!

1. “A different language is a different vision of life.” – Federico Fellini
⚡ Mỗi ngôn ngữ là một góc nhìn khác của cuộc đời.

2. “Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.” – Rita Mae Brown
⚡ Ngôn ngữ là bản đồ văn hóa, cho bạn biết một người đến từ đâu và họ đang đi tới nơi nào.

3. “You can never understand one language until you understand at least two.” – Geoffrey Willians
⚡ Bạn sẽ không bao giờ hiểu một ngôn ngữ, cho đến khi bạn biết ít nhất hai thứ tiếng.


4. “With languages, you are at home anywhere.” – Edward De Waal
⚡ Khi biết nhiều thứ tiếng, nơi đâu cũng là nhà.

5. “Knowledge of languages is the doorway to wisdom.” – Roger Bacon
⚡ Hiểu biết về ngoại ngữ là cánh cửa dẫn đến tri thức.

6. “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith
⚡ Một ngôn ngữ mang đến cho bạn một lối đi trong cuộc sống. Hai ngôn ngữ mở mọi cánh cửa dọc đường bạn đi qua.

7. “Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.” – Johann Wolfgang von Goethe
⚡ Những người không biết ngoại ngữ là những người không biết gì về bản thân mình.

8. “Language shapes the way we think, and determines what we can think about.” – Benjamin Whorf
⚡ Ngôn ngữ tạo nên cách chúng ta suy nghĩ, và quyết định những điều chúng ta có thể nghĩ.

9. “The quality of our thoughts is bordered on all sides by our facility with language.” – J. Michael Straczynski
⚡ Chất lượng suy nghĩ của chúng ta bị giới hạn bởi khả năng ngôn ngữ của chính chúng ta.

10. “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.” – Oliver Wendell Holmes
⚡ Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển.

11. “Learning another language is like becoming another person.” – Haruki Murakami
⚡ Học một ngôn ngữ mới là trở thành con người mới.


12. “The limits of my language mean the limits of my world.” – Ludwig Wittgenstein
⚡ Hạn chế ngôn ngữ của tôi chính là thứ hạn chế tôi với thế giới.

👍👍 Phần lớn chúng ta đều biết giá trị của việc biết thêm một ngôn ngữ thứ hai. Ngoại ngữ không chỉ giúp mở ra những cơ hội học tập và sự nghiệp trong tương lai, mà còn giúp mở mang đầu óc của chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế giới, có thể nhìn nhận mọi việc từ những quan điểm khác nhau. Vậy các bạn hãy tiếp thêm cho mình động lực để học thật tốt tiếng Anh nhé. Thiên Tú Academy chúc bạn thành công!

—————————————————
🏢 Trung Tâm Ngoại Ngữ & Du Học Thiên Tú
☎️ Hotline: 094 114 1818

094.114.1818
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Đăng ký ghi danh