fbpx

Tìm kiếm thông tin khóa học, du học tại đây

Trung Tâm Ngoại Ngữ & Du Học Thiên Tú   Hotline:  094 114 1818     Email: tta.admin@thientucorp.com

IELTS SPEAKING – HEALTH – Part 5

Mời các bạn đến với phần 5 của chủ đề Health trong IELTS Speaking cùng Thiên Tú Academy nhé.

 • Allergic rhinitis /əˈlɜːʤɪk raɪˈnaɪtɪs/ (n): Viêm mũi dị ứng
 • Allergy /ˈælərdʒi/ (n): Dị ứng
 • Atopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ (n): Viêm da dị ứng
 • Blindness /ˈblaɪndnəs/ (n): Mù
 • Burn /bɜːn/ (n): Bị bỏng
 • Candidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/ (n): Bệnh nấm candida
 • Cataract /ˈkætərækt/ (n): Đục thủy tinh thể
 • Cramps /kræmp/ (n): Chuột rút
 • Dermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ (n): Viêm da
 • Diphtheria /dɪpˈθɪriə/ (n): Bệnh bạch hầu
 • Duodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl ˈʌlsər/ (n): Loét tá tràng
 • Duodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/ (n): Viêm tá tràng
 • Eating disorder /ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/ (n): Rối loại ăn uống
 • Fracture /ˈfræktʃər/ (n): Gãy xương
 • Fungus /ˈfʌŋɡəs/ (n): Nấm

IELTS SPEAKING – HEALTH – Part 5

 • Gastric ulcer /ˈɡæstrɪk ˈʌlsər/ (n): Loét dạ dày
 • Gastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/ (n): Viêm dạ dày
 • Gastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl ˈhemərɪdʒ/ (n): Xuất huyết dạ dày
 • Haemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/ (n): Bệnh trĩ
 • Injury /ˈɪndʒəri/ (n): Thương vong
 • Intestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl ˌmaləbˈzɔːpʃən/ (n): Ruột kém hấp thu
 • Kwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/ (n): Suy dinh dưỡng thể phù
 • Migraine /ˈmaɪɡreɪn/ (n): Bệnh đau nửa đầu
 • Rabies /ˈreɪbiːz/ (n): Bệnh dại
 • Scabies /ˈskeɪbiːz/ (n): Bệnh ghẻ
 • Skin-disease /skɪn dɪˈziːz/ (n): Bệnh ngoài da
 • Tuberculosis /tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/ (n): Bệnh lao
 • Typhoid /ˈtaɪfɔɪd/ (n): Bệnh thương hàn
 • Typhus /ˈtaɪfəs/ (n): Bệnh chấy rận
 • Variola /ˈværi ˈoʊlə/ (n): Bệnh đậu mùa

Để nâng cao vốn từ cũng như khả năng giao tiếp, đừng ngần ngại đến Trung tâm Ngoại Ngữ & Du học Thiên Tú để nhận ngay Ưu đãi lên đến 35% khi đăng ký khóa học trong tháng 12! Thiên Tú rất hân hạnh được hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trên con đường nâng cao tri thức!

Xem thêm: IELTS SPEAKING – HEALTH – Part 4

—————————————————

🌎 Trung tâm Ngoại ngữ & Du học Thiên Tú

☎️ Hotline: 094 114 1818 – 094 174 2233

094.114.1818
Liên hệ Zalo Liên hệ Facebook Đăng ký ghi danh